AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây phản ứng với Cu(OH)/NaOH tạo dung dịch màu tím?

  • A. Anbumin.
  • B. Glucozơ.
  • C. Glyxyl alanin.
  • D. Axit axetic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi cho Anbumin (protein có trong lòng trắng trứng) phản ứng với Cu(OH)tạo dung dịch màu tím.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>