YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây phản ứng với Cu(OH)/NaOH tạo dung dịch màu tím?

  • A. Anbumin.
  • B. Glucozơ.
  • C. Glyxyl alanin.
  • D. Axit axetic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi cho Anbumin (protein có trong lòng trắng trứng) phản ứng với Cu(OH)tạo dung dịch màu tím.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 496

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF