YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi thủy phân hoàn toàn 49,65 g một peptit mạch hở X trong điều kiện thích hợp chỉ thu được sản phẩm gồm 26,70 g Alanin; 33,75 g Glycin. Số liên kết peptit trong X là:

  • A. 5.
  • B. 6.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nAnalin = 0,3 mol; nGly = 0,45 mol
  \(\begin{matrix} Peptit & + & nH_2O & \rightarrow & xAla & + & yGly\\ a & & an & & ax & & ay \end{matrix}\)
  ⇒ ax = ay = a(x + y) = a(n + 1) (n là số liên kết peptit)
  ⇒ a(n + 1) = 0,75 mol
  Bảo toàn khối lượng ta có:
  49,65 + an × 18 = 26,7 + 33,75 ⇒ an = 0,6
  ⇒ a = 0,15 ⇒ n + 1 = 5 ⇒ n = 4
  ⇒ Pentapeptit

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF