ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi thủy phân hoàn toàn 49,65 g một peptit mạch hở X trong điều kiện thích hợp chỉ thu được sản phẩm gồm 26,70 g Alanin; 33,75 g Glycin. Số liên kết peptit trong X là:

  • A. 5.
  • B. 6.
  • C. 3.
  • D. 4.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nAnalin = 0,3 mol; nGly = 0,45 mol
  \(\begin{matrix} Peptit & + & nH_2O & \rightarrow & xAla & + & yGly\\ a & & an & & ax & & ay \end{matrix}\)
  ⇒ ax = ay = a(x + y) = a(n + 1) (n là số liên kết peptit)
  ⇒ a(n + 1) = 0,75 mol
  Bảo toàn khối lượng ta có:
  49,65 + an × 18 = 26,7 + 33,75 ⇒ an = 0,6
  ⇒ a = 0,15 ⇒ n + 1 = 5 ⇒ n = 4
  ⇒ Pentapeptit

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1