ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là

  • A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
  • B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-C00HCl-.
  • C. 3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
  • D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án D Sau khi thủy phân được NH2 − CH2 − COOH, NH2 − CH(CH3) − COOH , sẽ tác dụng luôn với HCl dư được H3N+ − CH2 − COOHCl; H3N+ − CH(CH3) − COOHCl 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 117326

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1