ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gly-Gly; Ala-Ala; Gly-Ala; Ala-Gly

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 117312

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1