ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một amino axit (no, mạch hở, trong phân từ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 27,45 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:

  • A. 60
  • B. 30
  • C. 15
  • D. 45
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Y: CxH2x-1N3O4 ( 0,05 mol)

  ⇒ (0,05x).44 + 0,05.(2x - 1),9 = 27,45 ⇒ x =9

  ⇒ Y là Ala-Ala-Ala ⇒ X là Ala-Ala: 0,1 mol

  ⇒ nCaCO3 = nCO2= 0,1.6 = 0,6

  ⇒ m = 0,6.100 = 60 gam

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 117321

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1