Kim loại phản ứng với HCl là?

bởi can tu ngày 20/03/2017

Mọi người ơi, cho em hỏi một câu kim loại phản ứng với axit này làm như thế nào ạ. Em làm những câu có tên kim loại còn làm được ít chứ kim loại ẩn thì làm sao ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Câu hỏi như thế này ạ.

Cho 1,2 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít H­2 (đktc). Kim loại đó là:

A. Ba

B. Mg

C. Ca

D. Sr

Câu trả lời (7)

 • Bài này em cứ làm như bình thường thôi. Kim loại ẩn thì kệ nó, mình biết hóa trị là ok rồi nha. Chị thì giải như sau:

  M + 2HCl → MCl2 + H2
  nM = \(n_{H_{2}}\) = 0,05 mol
  MM = 24g (Mg)

  bởi hà trang ngày 22/03/2017
  Like (0)
 • Anh, chị ơi! Vậy bài mà có từ 2 kim loại trở lên ví dụ như bài này thì làm sao ạ. Em cảm ơn nhiều.

  Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn và 4,8 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là bao nhiêu?

  bởi May May ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Bài tập như thế này thì có bạn hay đặt ẩn giải hệ, có bạn thì bảo toàn electron cho nhanh. Chị làm bảo toàn electron cho em xem nhé!

  Bảo toàn e:
  \(\\ 2n_{Zn} + 2n_{Mg} = 2n_{H_{2}} \\ \Rightarrow n_{H_{2}} = 0,5 \ mol \\ \Rightarrow V_{H_{2}} = 11,2 \ lit\)

  bởi Thu Hang ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Mọi người ơi, Bài này nữa ạ. Mình làm sao ạ? Em cảm ơn!

  Hoà tan hoàn toàn 8,45 gam một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 17,68 gam muối khan. Kim loại đã dùng là:

  A. Ba.

  B. Zn.

  C. Mg.

  D. Fe.

  bởi thu phương ngày 24/03/2017
  Like (0)
 • Em giải như sau nhé em.

  M + 2HCl → MCl2 + H2
  M g             (M + 71)g
  8,45g          17,68g
  ⇒ 17,68.M = 8,45.(M + 71)
  M = 65g (Zn)

  bởi Suong dem ngày 24/03/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Em chào mọi người ạ. Em có một bài tập cho các dữ kiện nhiều nên em hơi bị rối. Mọi người giúp em giải bài tập này với ạ. Em rất cảm ơn. Bài như sau ạ:

  Hòa tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 trong 400 ml dung dịch HCl aM thu được dung dịch Y và còn lại 1,0 gam Cu không tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng hoàn toàn nhấc thanh Mg ra thấy khối lượng tăng thêm 4,0 gam so với khối lượng thanh Mg ban đầu và có 1,12 lít khí H2 (đktc) thoát ra (giả thiết toàn bộ lượng kim loại thoát ra đều bám hết vào thanh Mg).

  a) Khối lượng Cu trong X là bao nhiêu?

  b) Giá trị của a là bao nhiêu?

 • Anh chị cho em hỏi một câu về tính chất vật lí của kim loại với ạ. Em cảm ơn rất nhiều. Câu hỏi như sau ạ!

  Trong dãy các kim loại: Al, Cu, Au và Fe. Kim loại có tính dẻo lớn nhất là:

  A. Au

  B. Cu

  C. Al

  D. Fe