Ngọc Long's Profile

Ngọc Long

Ngọc Long

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 4
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

 • Ngọc Long đã đặt câu hỏi: Giúp t với , bài tập muối của amin tác dụng với dung dich kiềm Cách đây 10 tháng

  Hỗn hợp A chứa 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H9O2N , thủy phân hoàn toàn hỗn hợp A bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X gồm 2 muối và hỗn hợp Y gồm 2 amin. Biết phân tử khối trung bình của X là 73,6 đvC , phân tử khối trung bình của Y có giá trị là ?????

  A. 38,4    

  B. 36,4

  C. 42,4

  D. 39,4

 • Ngọc Long đã trả lời trong câu hỏi: giúp tớ câu toán 12 với Cách đây 11 tháng

  t phải thuộc [-1;1] chứ

   

 • Ngọc Long đã trả lời trong câu hỏi: Giúp tôi làm bài tập này với. Cách đây 11 tháng

  cho mình sửa lại : y=...(2-m)x +2

 • Ngọc Long đã đặt câu hỏi: Giúp tôi làm bài tập này với. Cách đây 11 tháng

    Cho h/s : y=x3+(1-2m).x2+(2-m).x+m=2

    Tìm m để đồ thị h/s có 2 cực trị đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu <1

 • Ngọc Long đã đặt câu hỏi: Tìm m để đường thẳng AB đi qua điểm M(0;-2) Cách đây 12 tháng

  Cho hàm số y = -x3+3mx2+3(1-m2)x+m3-m2 có 2 điểm cực trị A , B . Tìm m để đường thẳng AB đi qua điểm M(0;-2)