ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 1 Sự điện li

Bài trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 1 Sự điện li ôn tập lại các khái niệm, định nghĩa điện li như Thế nào là chất điện li, xấc định chất điện li mạnh, điện li yếu, Cách tính số mol ion phân li và bài toán áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn khối lượng thành phần. Mời các em cùng tham khảo.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1