YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn dãy các chất điện ly mạnh trong số các chất sau :

  a. NaCl.            b. Ba(OH)2.       c. HNO3.     d. HgCl2.          e. Cu(OH)2.           f. MgSO4.

  • A. a, b, c, f.
  • B. a, d, e, f.
  • C. b, c, d, e.
  • D. a, b, c, e.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  HgCl2 là chất điện li yếu nên đáp án nào có chứa chất d thì loại được B, C.

  Cu(OH) hidroxit đồng là dung dịch keo nên là chất điện li yếu loại D.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6786

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON