YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây không dẫn điện? 

  • A. KCl rắn, khan.
  • B. CaCl2 nóng chảy.
  • C. NaOH nóng chảy.
  • D. HBr hòa tan trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  KCl rắn tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Mạng tinh thể KCl tương tự mạng tinh thể NaCl. Tinh thể ion rất bền vững vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể ion rất lớn. Các ion K+ và Cl chỉ dao động tại các đầu nút của mạng tinh thể (không chuyển dịch tự do) vì vậy, KCl rắn, khan không dẫn điện.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6778

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF