YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các chất dẫn điện là

  • A.

   KCl nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.

  • B.

   dung dịch glucozơ, dung dịch ancol etylic , glixerol.

  • C.

   KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

  • D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 116773

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON