YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

  • A.

   KOH, NaCl, H2CO3.

  • B.

   Na2S, Mg(OH)2, HCl.

  • C.

   HClO, NaNO3, Ca(OH)3.

  • D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 116774

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON