YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 14,2 gam Na2SO4 trong nước thu được dd A chứa số mol ion SO42- là:

  • A. 0,1 mol.
  • B. 0,2 mol.
  • C. 0,3 mol.
  • D. 0,05 mol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số mol Na2SOlà:

  nNa2SO4 = 14,2 : 142 = 0,1 mol

  Phương trình điện li:

  Na2SO→ 2Na+ + SO42-

  0,1M  →                 0,1M

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6791

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON