YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 14,2 gam Na2SO4 trong nước thu được dd A chứa số mol ion SO42- là:

  • A. 0,1 mol.
  • B. 0,2 mol.
  • C. 0,3 mol.
  • D. 0,05 mol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số mol Na2SOlà:

  nNa2SO4 = 14,2 : 142 = 0,1 mol

  Phương trình điện li:

  Na2SO→ 2Na+ + SO42-

  0,1M  →                 0,1M

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6791

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON