YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phương trình điện li nào sau đây không đúng ?

  • A.

   HCl → H+ + Cl-

  • B.

   CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

  • C.

   H3PO4 → 3H+ + PO43-

  • D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 116771

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON