YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

  • A. Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch.
  • B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.
  • C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion khi tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.
  • D. Sự điện li là quá trình oxi hoá - khử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6779

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON