YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có bốn dung dịch : natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có cùng nồng độ mol. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự dưới đây : Chọn câu trả lời đúng nhất 

  • A. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4 
  • B. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 
  • C. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4
  • D. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì với C2H5OH chất ko điện li nên ko phân li ra ion,CH3COOH là chất điện li yếu nên chỉ phân li một phần ra ion.NaCl và K2SO4 phân li hoàn toàn và có cùng nồng độ nhưng trong dung dịch nồng độ của các ion trong dung dịch K2SO4 lớn hơn nên K2SO4 đẫn điện tốt hơn.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41384

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON