YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dung dịch A chứa các ion Al3+ = 0,6 mol, Fe2+ = 0,3 mol , Cl - = a mol, SO42- = b mol . Cô cạn dung dịch A thu được 140,7 gam . Giá trị của a và b lần lượt là :

   

  • A. 0,6 ; 0,9
  • B. 0.9 ; 0,6
  • C. 0,5 ; 0,3
  • D. 0,2 ; 0,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các ion trong dịch tồn tại cùng nhau vì ghép các ion không tạo kết tủa.

  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

  (1) 0,6.3 + 0,3.2 = a + 2b

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng thành phần ta có:

  (2) 0,6.27 + 0,3.64 + 35,5a + 96.b = 104,7

  Kết hợp (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {a + 2b = 2,4}\\
  {35,5a + 96b = 107,7}
  \end{array}} \right.\)

  \( \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {a = 0,6(mol)}\\
  {b = 0,9(mol)}
  \end{array}} \right.\)

  Vậy số mol của ion Cllà 0,6 mol; số mol của ion SO42- là 0,9 mol

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6797

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF