ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong dung dịch axit axetic (CH3COOH) có những phần tử nào sau đây:

  • A. H+, CH3COO- .
  • B. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.
  • C. H+, CH3COO-, H2O.
  • D. CH3COOH, CH3COO-, H+
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học các em đã biết, phản ứng thuận nghịch là phản ứng tồn tại hai chiều thuận và nghịch với tốc độ như nhau. Nên tồn tại CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O trong dung dịch.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 6782

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1