AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất? 

  • A. HCl
  • B. HF
  • C. HI
  • D. HBr

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Flo là phi kim mạnh nhất nhưng axit flohidric (HF) lại là axit yếu, phân li trong nước ko hoàn toàn.
  Những axit còn lại đều là axit mạnh nên chọn HF

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>