YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Các chất điện li yếu là:

  • A. HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.
  • B. HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4.
  • C. HgCl2, Sn(OH)2, NH4Cl, HNO2.
  • D. HgCl2, Sn(OH)2, HNO2, H2SO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xem xét các đáp án có chứa H2SO4 và NH4Cl là chất điện li mạnh nên ta loại đáp án B, C, D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6784

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF