YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

  • A.

   KCl rắn, khan.      

  • B.

   CaCl2 nóng chảy.

  • C. NaOH nóng chảy.         
  • D. HBr hòa tan trong nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 116775

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON