YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Với dung môi là H2O thì chất nào sau đây không phải là chất điện li?

  • A. CH3COONa.
  • B. Na2SO4.
  • C. HCl.
  • D. C6H12O6 (glucozơ).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chất không điện li là C6H12O6 (glucozơ), ngoài ra có este, xeton, andehit.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON