YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Với dung môi là H2O thì chất nào sau đây không phải là chất điện li?

  • A. CH3COONa.
  • B. Na2SO4.
  • C. HCl.
  • D. C6H12O6 (glucozơ).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chất không điện li là C6H12O6 (glucozơ), ngoài ra có este, xeton, andehit.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON