YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng hóa học sau:
  (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 →                                                (2) MgSO4 + Ba(OH)2 →
  (3) Na2SO4 + BaCl2 →                                                    (4) H2SO4 + BaSO3 →                
  (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →                                            (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → 
  Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:

  • A. (1), (3), (6).
  • B. (1), (2), (3), (4), (5), (6).
  • C. (3), (4), (5), (6). 
  • D. (1), (2), (3), (6).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các phản ứng có cùng phương trình rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41393

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON