RANDOM
 • Câu hỏi:

  Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

  • A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-
  • B. H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3-
  • C. H2SO3 → 2H+ + SO32-
  • D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  H2CO3H2SO3  không điện li nên không có phương trình

  Na2S điện li mạnh nên mũi tên phải 1 chiều

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA