YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

  • A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-
  • B. H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3-
  • C. H2SO3 → 2H+ + SO32-
  • D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  H2CO3H2SO3  không điện li nên không có phương trình

  Na2S điện li mạnh nên mũi tên phải 1 chiều

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41391

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON