ON
YOMEDIA
VIDEO

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong dãy: (a) Ở nhiệt độ thường, \(Cu(OH)_2\) có thể tan trong dung dịch glucozơ.

(b) Anilin là một bazơ, dung dịch của nó làm giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh.

(c) Ở nhiệt độ thường, axit acrylic phản ứng được với dung dịch brom.

(d) Ở điều kiện thích hợp, glyxin phản ứng được với ancol etylic.

(e) Ở điều kiện thường, etilen phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 cho kết tủa màu vàng.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  • (b) Sai, Anilin không làm đổi màu quì tím.

    (e) Etilen không phản ứng với AgNO3/NH3 ở điều kiện thường.

    Vậy có 3 đáp án đúng.

      bởi Lê Nhật Minh 23/02/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1