YOMEDIA

Bài tập 6 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 138 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta-1,3-đien từ but-1-en

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

\(\\ CH_{2}=CH-CH_{2}-CH_{3}+H_{2} \xrightarrow[t^0]{ \ \ xt \ } CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3} \\ \\ CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3} \xrightarrow[t^0]{ \ \ xt \ } CH_{2}=CH-CH=CH_{2} + 2H_{2} \\ \\ nCH_{2}=CH-CH=CH_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ xt , t^0,p \ } (-CH_{2}-CH=CH-CH_{2}-)n\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 138 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Cho 4,48 lít hh X (đktc) gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dd Br2 0,5M. Sau khi pư hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. CTPT của 2 hidrocacbon là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Cho 4,48 lít hỗn hợp khí gồm Metan và etilen đi qua dung dịch Brom dư, thấy dung dịch nhat màu và còn 2,24 lít khí thoát ra ( các thể tích đo ở đktc ). Công thức tính thanh phần phần trăm của thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Giúp mk vs sắp thi Hk2 r

  Nung X gồm 0.2 mol vinylaxetilen và 0.6 mol H2 xt Ni thu đc Y có dY/kk=1. Hỗn hợp Y lm mất màu tối đa m(g) brom trong CCl4. Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen(đktc) đi chậm qua dung dịch Brom dư.Sau phản ứng khối lượng bình Brom tăng thêm 2,8g.Tính % về thể tích mỗi chất khí trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA