YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 138 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta-1,3-đien từ but-1-en

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 6

\(\\ CH_{2}=CH-CH_{2}-CH_{3}+H_{2} \xrightarrow[t^0]{ \ \ xt \ } CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3} \\ \\ CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3} \xrightarrow[t^0]{ \ \ xt \ } CH_{2}=CH-CH=CH_{2} + 2H_{2} \\ \\ nCH_{2}=CH-CH=CH_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ xt , t^0,p \ } (-CH_{2}-CH=CH-CH_{2}-)n\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 138 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON