ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 138 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta-1,3-đien từ but-1-en

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

\(\\ CH_{2}=CH-CH_{2}-CH_{3}+H_{2} \xrightarrow[t^0]{ \ \ xt \ } CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3} \\ \\ CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3} \xrightarrow[t^0]{ \ \ xt \ } CH_{2}=CH-CH=CH_{2} + 2H_{2} \\ \\ nCH_{2}=CH-CH=CH_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ xt , t^0,p \ } (-CH_{2}-CH=CH-CH_{2}-)n\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 138 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Vũ Khúc

  cho hh gồm C2H4 C2H6 C3H4.đốt cháy hh thu đc sp có tỉ lệ mol 1:1.tính thể tích hh cần dùng để lm mất màu 16g Br2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bin Nguyễn

  Đốt cháy hoàn toàn 3,96 g chất hữu cơ A, thu được 1,792 lít C02 (đktc) và 1,440 g H20. Nếu chuyển hết lượng clo có trong 2,475 g chất A thành AgCl thì thu được 7,175 g AgCl.

  1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

  2. Xác định công thức phân tử của A biết rằng tỉ khối hơi của A đối với etan là 3,3.

  3. Viết các công thức cấu tạo mà A có thể có và ghi tên từng chất theo hai cách đọc tên khác nhau.  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  g

  iải hộ e câu này đi ạ
  1.cho 3,5g 1 anken tác dụng hoàn toàn với kmno4 loãng dư thu được 5,2g sản phẩm hữu cơ tìm công thức của anken
  2.đốt cháy hoàn toàn 13,44lit hỗn hợp metan,etan,etilen thu được 24,64 lít co2 .mặt khác dẫn hỗn hợp qua dung dịch br thấy bình tăng 8,4g tính % thể tích các khí trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  hỗn hợp X gồm C2H6 C2H4 C2H2 C4H6 . đốt cháy hết hoàn toàn m gam X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 100gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi trong giảm 39,8 gam . giá trị của m là
  A.13.8 B.60.2 C.58.75 D.37.4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  A là hỗn hợp 3 khí metan,etylen,exetilen. Dẫn 5,6l khí hỗn hợp vào bình dựng dung dịch Br dư.Sau phản ứng khối lượng bình tăng 5,4g.Khí bay ra khỏi bình (không phản ứng với dung dịch Br) đem đốt cháy thì thu đc 2,2g CO2. Tính % khối lượng mỗi khí có trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Câu 1: đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp khí etilen và propilen thu được 8,96 lít khí CO2 và m gam nước( ở đktc). Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu. Tính giá trị m.

  Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí C3H6 và C4H8 rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy dẫn qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch nước vôi trong dư. Thấy khối lượng bình 1 tăng 9 gam,bình 2 tăng m gam. Tính giá trị m.

  Câu 3: đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp khí propilen và butilen. Toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 35 gam kết tủa và thấy khối lượng bình tăng lên m gam. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu. Tính giá trị m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1