ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.4 trang 48 SBT Hóa học 11

Bài tập 31.4 trang 48 SBT Hóa học 11

Trong các chất dưới đây, chất nào là ankađien liên hợp ?

A. CH2 = CH - CH2 - CH = CH2

B. CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2

C. CH2 = CH - CH2 - CH = CH - CH3

D. CH2 = C = CH2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.4

 
 

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.4 trang 48 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1