YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 138 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2-đicloetan; 1,1-đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết:

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

CH3-CH3 + Cl2 → CH3-CHCl2    (Điều kiện: ánh sáng, tỉ lệ 1:2)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 138 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON