ADMICRO
UREKA

Bài tập 31.5 trang 48 SBT Hóa học 11

Bài tập 31.5 trang 48 SBT Hóa học 11

Cho chất 2-metylbut-2-en phản ứng cộng với nước, sản phẩm chủ yếu thu được sẽ là

A. CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-OH

B. CH3-CH2-C(CH3)2-OH

C. CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH

D. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-OH

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.5

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.5 trang 48 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF