ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.5 trang 48 SBT Hóa học 11

Bài tập 31.5 trang 48 SBT Hóa học 11

Cho chất 2-metylbut-2-en phản ứng cộng với nước, sản phẩm chủ yếu thu được sẽ là

A. CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-OH

B. CH3-CH2-C(CH3)2-OH

C. CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH

D. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-OH

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.5

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.5 trang 48 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Hoang Thanh

    cho hỗn hợp X gồm hidro, buta-1,3-dien, axetilen, propenal, andehit oxalic, trong đó hợp chất hữu cơ chiếm 50% về số mol. cho 0,3mol hỗn hợp X qua bột Ni, nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. biết tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,2. Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư nước brom. số mol brom đã phản ứng với Y là?

    Theo dõi (1) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1