ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.1 trang 47 SBT Hóa học 11

Bài tập 31.1 trang 47 SBT Hóa học 11

Ghép tên chất với công thức cấu tạo cho đúng.

Tên chất Công thức cấu tạo
1 4-etyl-2-metylhexan A (CH3)3CCH2C(CH3)3
2 1,1-etylmetylxiclopropan B (CH3)2CHCH2CH(CH2CH3)2
3 3,3-dimetylbut-1-en C (CH3)2C=C(CH3)2
4 đivinyl D CH2=CHC(CH3)3
5 isopropylxiclopropan E CH2=CHC(CH3)=CH2
6 isopren G
7 2,2,4,4-tetrametylpentan H  
8 2,3-dimetylbut-2-en I CH2=CHCH=CH2

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.1

 
 

Đáp án:

7-A

1-B

8-C

3-D

6-E

2-G

5-H

4-I

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.1 trang 47 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lan Anh

  Cho 20 l hh gồm 2 chất CH4, C2H4 đi qua dd Br2. Sau pư thấy có 40g Br2 mất đi. Viết PTHH, tính % về thể tích các chất khí có trong hh ban đầu

  Hihi giúp mk vs nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Cho 4,48 lít hh X (đktc) gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dd Br2 0,5M. Sau khi pư hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. CTPT của 2 hidrocacbon là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Cho 4,48 lít hỗn hợp khí gồm Metan và etilen đi qua dung dịch Brom dư, thấy dung dịch nhat màu và còn 2,24 lít khí thoát ra ( các thể tích đo ở đktc ). Công thức tính thanh phần phần trăm của thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Giúp mk vs sắp thi Hk2 r

  Nung X gồm 0.2 mol vinylaxetilen và 0.6 mol H2 xt Ni thu đc Y có dY/kk=1. Hỗn hợp Y lm mất màu tối đa m(g) brom trong CCl4. Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen(đktc) đi chậm qua dung dịch Brom dư.Sau phản ứng khối lượng bình Brom tăng thêm 2,8g.Tính % về thể tích mỗi chất khí trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Cho 1g hỗn hợp X gồm etan và etylen đi qua dung dịch Br2

  a. Viết pt phản ứng sảy ra

  b. Xác định % về klg của mỗi chất trong hỗn hợp biết rằng cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì phải dùng hết 80g dung dịch Br2 5%

  Mong mn giúp đỡ cảm ơn nhiều ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1