ADMICRO
UREKA

Bài tập 31.6 trang 49 SBT Hóa học 11

Bài tập 31.6 trang 49 SBT Hóa học 11

Cho đivinyl phản ứng cộng với HBr theo tỉ lệ 1 : 1 (về số mol) ở 40oC thì sản phẩm chính thu được là

A. CH2=CH-CHBr-CH3

B. CH2=CH-CH2-CH2Br

C. CH3-CH=CH-CH2Br

D. CH3-CH=CBr-CH3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.6

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.6 trang 49 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF