ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 31.7 trang 49 SBT Hóa học 11

Bài tập 31.7 trang 49 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp khí A chứa nitơ và hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Khối lượng hỗn hợp A là 18,3 g và thể tích của nó là 11,2 lít. Trộn A với một lượng dư oxi rồi đốt cháy, thu được 11,7 gam H2O và 21,28 lít CO2. Các thể tích đo ở đktc.

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng hiđrocacbon trong hỗn hợp A.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.7

 
 

Số mol CO2 = 21,28 : 22,4 = 0,95 mol

Khối lượng C trong A là: 0,95.12 = 11,4 (g).

Số mol H2O = 11,7 : 18 = 0,65 mol

Khối lượng H trong A là: 0,65.2 = 1,3 (g).

Tổng khối lượng của C và H chính là tổng khối lượng 2 hiđrocacbon. Vậy, khối lượng N2 trong hỗn hợp A là : 18,30 - (11,4 + 1,3) = 5,6 (g)

Số mol N2 = 5,6 : 28 = 0,2 mol

Số mol 2 hidrocacbon = 0,5 - 0,2 = 0,3 mol

Đặt lượng CxHy là a mol, lượng Cx+1Hy+2 là b mol :

a + b = 0,2 (1)

Số mol C = số mol CO2, do đó :

xa + (x + 1)b = 0,95 (2)

Số mol H = 2.số mol H2O, do đó :

ya + (y + 2)b = 2. 0,65= 1,3

Từ (2) ta có x(a + b) + b = 0,95 ⇒ b = 0,95 - 0,3x

Vì 0 < b < 0,3, nên 0 < 0,95 - 0,3x < 0,3

Từ đó tìm được 2,16 < x < 3,16 ⇒ x = 3.

⇒ b = 0,95 − 3.0,3 = 5.10−2

⇒ a = 0,3 − 0,05 = 0,25

Thay giá trị tìm được của a và b vào (3), ta có y = 4.

% về khối lượng của C3Htrong hỗn hợp A:

\(\frac{{0,25.40}}{{18,3}}.100\%  = 54,6\% \)

% về khối lượng của C4H6 trong hỗn hợp A :

\(\frac{{0,05.54}}{{18,3}}.100\%  = 14,7\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.7 trang 49 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hi hi

  đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hh khí gồm ankan A và propen.cho tòan bộ sản phẩm cháy vào dd nước vôi trong dư thấy có 16 g kết tủa.ct của A là gì.giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thị Thúy

  .đốt cháy hết X gồm C2H6,C3H8,C4H10 thu được 0,15 mol CO2,0,2 mol H2O.biết một chất trong X chiếm 52 phần trăm về thể tích.tính phần trăm V của 3 chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  cho 11,3g hỗn hợp gồm metan,etilen,axetilen tác dụng vs brom dư thì k/lượng brom phản ứng là 72g.Mặt khác nếu cho toàn bộ hỗn hợp khí trên tác dụng vs 1 lượng dư bạcnitrat amoniac thu được 36g kết tủa

  a) viết các pt xảy ra

  b) tính % thể tích của các chất trong hỗn hợp ban đầu

  Giup1 em vs...tks nkju ak

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Angel Ngọc Ánh

   

  • Mã câu hỏi: 29909

   Chọn phát biểu đúng:

   • A. Các chất C2H2,C3H4,C4Hlà đồng đẳng của nhau
   • B. Đồng phân là những chất có cùng khối lượng phân tử.
   • C. Tất cả các anken đều có đồng phân hình học
   • D. Stiren làm mất màu nước Brom ở nhiệt độ phòng

  Sao đáp án là D ạ ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoang Thanh

  cho hỗn hợp X gồm hidro, buta-1,3-dien, axetilen, propenal, andehit oxalic, trong đó hợp chất hữu cơ chiếm 50% về số mol. cho 0,3mol hỗn hợp X qua bột Ni, nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. biết tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,2. Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư nước brom. số mol brom đã phản ứng với Y là?

  Theo dõi (1) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)