ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 138 sách GK Hóa lớp 11

Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X?

A. CH2=CH-CH=CH2

B. CH2=CH-CH=CH-CH3

C. CH2=CH-CH2-CH3

D. CH2=C=CH-CH3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Phương trình phản ứng:

\(\\ \begin{matrix} C_{n}H_{2n-2} \ + \\ a \ mol \end{matrix} \begin{matrix} \left ( \dfrac{3n-1}{2} \right )O_{2} \rightarrow nCO_{2} + (n-1)H_{2}O \\ \ an \ mol \end{matrix} \\ \\ \Rightarrow \left\{\begin{matrix} a(14n-2) = 5,4 \\ an = \dfrac{8,96}{22,4}=0,4 \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a = 0,1 \\ n = 4 \end{matrix}\right.\Rightarrow CTPT \ (X): \ C_{4}H_{6}\)

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 138 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trịnh Lan Trinh

  cho 11,2l(dktc) hỗn hợp gồm enta,etilen,axetilen vào dd br2 du thi thay co 48g br2 phản ứng va có 6,72l khí(dktc) thoát ra

  a, viet pthh

  b, tính % the tich va % kluong của mỗi khí co trong hh X

  c, dot cháy hoàn toàn hh X rồi hấp thụ sp cháy vào dd nc vôi trong du thi thu duoc bn g kết tủa.oo

  Bạn nào giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bình Nguyen

  Dẫn 6.72l hỗn hợp gồm mêtan và êtilen đi qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng thêm 2.8g Đồng thời có khí thoát ra. Viết phương trình phản ứng sảy ra. Tính % thể tích của 2 khí trong hỗn hợp ban đầu.

  Giúp em giải bài này với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Để đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau thì cần dùng vừa hết 4,704 lít O2 ở điều kiện tiêu chuẩn

  a; tính phần trăm theo khối lượng của mỗi anken trong X ?

  b; Dẫn toàn bộ 5,88 gam hỗn hợp X qua hai dung dịch Br2 25% dư thấy có m gam dung dịch Br2 phản ứng . tìm m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Metan và khí Etilen là hai hợp chất hữu cơ đều tồn tại ở trang thái khí. Khi cháy trong đều tạo thành khí CO2 và H2O. Tuy nhiên, giữa khí Metan và khí Etilen có sự khác nhau để phân biệt hai khí này, đó là khí Etilen có phản ứng làm mất màu dung dịch brom do trong phân tử có liên kết đôi. Còn đối với metan thì ko phản ứng với dung dịch brom

  Dựa vào đoạn thông tin trên và kiến thức của mình hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các khí được đựng trong từng bình riêng biệt ko nhãn, CO2, CH4, C2H4 Viết phương trình hóa học minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Cho hỗn hợp gồm 1 ankan và một ankadien tác dụng với 320 gam dung dịch brom 5% thì brom phản ứng vùea đủ, đồng thời bình brom nặng thêm 5.4 gam. Tìm công thức phân tử 2 chất trên biết chúng có cùng số cacbon

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  1.Hỗn hợp X gồm 2 ankan a,b liên tiếp nhau trog dãy đồng đẳng có dx/He=16.6 xác định ctpt và %V của hh

  2.xác định ctct có thể có của các chất sau biêết

  a Tỉ khối hơi của ankandien liên hợp A đối với metan là 4.25

  b. cho 1 ankadien B hấp thụ hoàn toàn vào đ brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 4g và khối lượng brom tham gia phản ứng là32g

  3 Một hh khí gY gồm metan etilen axetilen vs V=11.2 lit

  - cho Y qua dd AgNo3/ Nh3 có dư thể tic khí giảm 0.56l

  -Dot cháy hoàn toàn 1.12lit hỗn hợp dẫn toàn bộ khí C02 thu được qua bình đựng nc vôi trog có dư thu đc 8.25g kết tủa XĐ thành phần %Vcác khí trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1