AMBIENT
UREKA

Bài tập 7 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 138 sách GK Hóa lớp 11

Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X?

A. CH2=CH-CH=CH2

B. CH2=CH-CH=CH-CH3

C. CH2=CH-CH2-CH3

D. CH2=C=CH-CH3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Phương trình phản ứng:

\(\\ \begin{matrix} C_{n}H_{2n-2} \ + \\ a \ mol \end{matrix} \begin{matrix} \left ( \dfrac{3n-1}{2} \right )O_{2} \rightarrow nCO_{2} + (n-1)H_{2}O \\ \ an \ mol \end{matrix} \\ \\ \Rightarrow \left\{\begin{matrix} a(14n-2) = 5,4 \\ an = \dfrac{8,96}{22,4}=0,4 \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a = 0,1 \\ n = 4 \end{matrix}\right.\Rightarrow CTPT \ (X): \ C_{4}H_{6}\)

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 138 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF