Bài tập 7 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 138 sách GK Hóa lớp 11

Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X?

A. CH2=CH-CH=CH2

B. CH2=CH-CH=CH-CH3

C. CH2=CH-CH2-CH3

D. CH2=C=CH-CH3

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Phương trình phản ứng:

\(\\ \begin{matrix} C_{n}H_{2n-2} \ + \\ a \ mol \end{matrix} \begin{matrix} \left ( \dfrac{3n-1}{2} \right )O_{2} \rightarrow nCO_{2} + (n-1)H_{2}O \\ \ an \ mol \end{matrix} \\ \\ \Rightarrow \left\{\begin{matrix} a(14n-2) = 5,4 \\ an = \dfrac{8,96}{22,4}=0,4 \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a = 0,1 \\ n = 4 \end{matrix}\right.\Rightarrow CTPT \ (X): \ C_{4}H_{6}\)

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 138 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Thúy

  .đốt cháy hết X gồm C2H6,C3H8,C4H10 thu được 0,15 mol CO2,0,2 mol H2O.biết một chất trong X chiếm 52 phần trăm về thể tích.tính phần trăm V của 3 chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Angel Ngọc Ánh

   

  • Mã câu hỏi: 29909

   Chọn phát biểu đúng:

   • A. Các chất C2H2,C3H4,C4Hlà đồng đẳng của nhau
   • B. Đồng phân là những chất có cùng khối lượng phân tử.
   • C. Tất cả các anken đều có đồng phân hình học
   • D. Stiren làm mất màu nước Brom ở nhiệt độ phòng

  Sao đáp án là D ạ ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn