ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.2 trang 48 SBT Hóa học 11

Bài tập 31.2 trang 48 SBT Hóa học 11

Hợp chất CH3-CH(CH2CH3)-CH(CH3)-CH=CH2 có tên là gì?

A. 2-etyl-3-metylpent-4-en.

B. 4-etyl-3-metylpen-1-en.

C. 3,4-đimetyl-hex-5-en.

D. 3,4-đimetyl-hex-1-en.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.2

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.2 trang 48 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nhat nheo

  Cho 6,72lit khí etilen và propilen qua dd Br2 thì thấy dd nhạt màu hoàn toàn và khong có khí thoát ra, Khối lượng đ sau pư tăng 9,8g , tính thaafnh phần phần trăm khối luwowjg mõi khí trong hh?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Van Tho

  Câu 1: Hỗn hợp X gồm propan, etylen glicol và một số ancol no đơn chức mạch hở (trong đó propan và etylen glicol có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 5,444 gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 16,58 gam và xuất hiện m gam kết tủa trong bình. Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây nhất?

      A. 45,70.                         B. 42,15.                         C. 43,90.                         D. 47,47

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B có cùng số nguyên tử C và đều ở thể khí (đktc). khi cho hh qua nước Brom dư thì thể tích khí Y còn lại 1/2 thể tích khí X và khối lượng Y=15/29 khối lượng X. các V đo ở cùng đk nhiệt độ, áp suất. xác định CTPT của A, B và %V của chúng trong hh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:

  a) CH3-CH=CH2.

  b) CH2=CCl-CH=CH2.

  c) CH2=C(CH3)-CH=CH2.

  d) CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic).

  e) NH2-[CH2]10COOH.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  đốt cháy hoàn toàn m gam hidrocacbon mạch hở X thu được 896 ml co2 dẫn m gam vào brom thấy tăng lên 0.52g tên chất đó
  Etilen,Axetilen,propen,Etan

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Goc pho

  Cho hh X gồm 0.5 mol C2H2, 0.8 mol C3H6, 0.2 mol C2H4 và 1.4mol H2 vào một bình kín chứa Ni xúc tác. nung bình đến nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra. sau phản ứng thu được hh khí Z có tỉ khối với H2 bằng 14.474. hỏi 1/10 hh Z làm mất màu vừa đủ bao nhiêu lít dd Br2 0.1M???

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1