ADMICRO
UREKA

Bài tập 31.3 trang 48 SBT Hóa học 11

Bài tập 31.3 trang 48 SBT Hóa học 11

Hợp chất CH2=CH-CH(CH3)-CH=CH-CH3 có tên là gì?

A. 3-metylhex-1,2-đien.

B. 4-metylhex-1,5-đien.

C. 3-metylhex-l,4-đien.

D. 3-metylhex-1,3-đien.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.3

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.3 trang 48 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF