YOMEDIA
ZUNIA12

Hỗn hợp X gồm \(C{H_3}OH,{\text{ }}{C_2}{H_5}OH,{\text{ }}{C_3}{H_7}OH\) và \(H_2O\). Cho m gam X tác dụng với Na dư thu được 0,7 mol \(H_2\). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,6 mol \(H_2O\). Giá trị của m là

A. 24.

B. 42.

C. 36.

D. 32. 

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • nOH của X = 1.4 

  công thức tổng quát của X là CnH2n+2

  nH trong X = 5.2 mol 

  nên 2n+2 = 5.2/1.4 → n = 6/7 

  → m = 1,4 . (12.6/7 + 2.6/7 + 2 + 16) = 42 

  → Đáp án B 

    bởi thùy trang 01/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON