YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 101 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 101 sách GK Hóa lớp 11

Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau?

a) CH3 – CH = CH – CH3

b) CH2 = CH – CH2 – CH3

c) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3

d) CH2 = CH-CH3

e) CH3 – CH = CH – CH2 – CH

CH2=CH-CH(CH3)-CH3

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3

CH3 - CH2 - CH(CH3) - CH3

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Những chất là đồng đẳng của nhau:

a, d và e; a, d và g; b, d và e;

b, d và g; i và h; c và h.

Những chất là đồng phân của nhau

a với b; e với g; c với i.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 101 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON