AMBIENT

Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 101 sách GK Hóa lớp 11

Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất?

CH3-CH2OH  (I)

Cl - CHCl - H  (II)

CH3-CH2OH  (III)

CH2(OH)-CH3  (IV)

Cl - CH2 - Cl  (V)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Những công thức cấu tạo biểu thị cùng một chất là:

(I), (III) và (IV);                

(II) và (V). 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • My Hien

    Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2 , phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

         A. 4                               B. 5                               C. 9                               D. 8

    Giúp em nhé!

    Theo dõi (0) 2 Trả lời
AMBIENT
?>