YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 101 sách GK Hóa lớp 11

Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất?

CH3-CH2OH  (I)

Cl - CHCl - H  (II)

CH3-CH2OH  (III)

CH2(OH)-CH3  (IV)

Cl - CH2 - Cl  (V)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Những công thức cấu tạo biểu thị cùng một chất là:

(I), (III) và (IV);                

(II) và (V). 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON