YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 101 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 101 sách GK Hóa lớp 11

Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Viết CTCT ứng với CTPT:

C2H6O: CH3-CH2-OH; CH3 - O -CH3

C3H6O: CH3-CH2-CHO; CH2 = CH -CH2-OH; CH2 = CH - O - CH3

C4H10: CH3-CH2-CH2-CH3; CH3- CH(CH3)-CH3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 101 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON