YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.4 trang 31 SBT Hóa học 11

Bài tập 22.4 trang 31 SBT Hóa học 11

Hai chất CH3−CH2−OH và CH3−O−CH3 khác nhau về điểm gì?

A. Công thức cấu tạo

B. Công thức phân tử

C. Số nguyên tử cacbon

D. Tổng số liên kết cộng hóa trị

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.4

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.4 trang 31 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • My Hien

    Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2 , phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

         A. 4                               B. 5                               C. 9                               D. 8

    Giúp em nhé!

    Theo dõi (0) 2 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF