YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 129 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 129 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Liên kết đơn là gì, liên kết bội là gì?

b) Khi etilen cộng với brom thì liên kết σ hay liên kết π của phá vỡ, vì sao?

c) Hãy viết công thức cấu tạo khai triển và công thức thu gọn nhất của các hợp chất sau: C3H; CH3CHO; CH3COOC2H; CH3CN biết rằng trong phân tử của chúng đều có liên kết bội.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

- Liên kết đơn là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một cặp electron góp chung. Liên kết này được biểu thị bằng một gạch nối .

- liên kết bội là lên kết được hình thành giữa hai hoặc 3 cặp electron góp chung. Liên kết này được biểu thị bằng hai hoặc 3 gạch nối.

Câu b:

Khi etilen CH2=CH2 cộng với brom thì liên kết π bị phá vỡi vì liên kết π kém bền hơn liên kết σ

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Câu c:

Công thức phân tử Công thức khai triển Công thức thu gọn
C3H6 CH3-CH=CH2
CH3-CHO CH3-CH=O
CH3-COOC2H5 CH3-COO-C2H5
CH3C≡N CH3-CN
 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 129 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF