YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.8 trang 32 SBT Hóa học 11

Bài tập 22.8 trang 32 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M chứa ba hiđrocacbon là đồng phân của nhau. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,80 g M, thu được 2,80 lít CO2 (đktc).

1. Xác định công thức phân tử của các chất mang đốt biết rằng tỉ khối hơi của M đối với oxi là 2,25.

2. Dựa vào thuyết cấu tạo hoá học, hãy viết công thức cấu tạo khai triển và công thức cấu tạo rút gọn của từng chất trong hỗn hợp M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.8

Các chất đồng phân có cùng CTPT và có PTK bằng nhau. Các chất trong hỗn hợp M đều là CxHy.

Khối lượng C trong 2,8 lít CO2: \(\frac{{12.2,8}}{{22,4}} = 1,5g\)

Đó cũng là khối lượng C trong 1,80 g CxHy, vậy khối lượng H: 1,80 - 1,50 = 0,30 (g).

x : y = 0,125 : 0,30 = 5 : 12.

Công thức đơn giản nhất là C5H12.

Khối lượng 1 mol CxHy: 2,25 x 32,0 = 72,0 (g).

Do đó, công thức phân tử cũng là C5H12.

Công thức cấu tạo của các đồng phân :

CH3−CH2−CH2−CH2−CH3, CH3−CH2−CH(CH3)-CH3, CH3-C(CH3)2-CH3

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.8 trang 32 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF