YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 101 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 101 sách GK Hóa lớp 11

Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. CH4

B. C2H4

C. C6H6

D. CH3COOH

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

CH4 trong phân tử chỉ có liên kết đơn

Công thức cấu tạo của metan là: 

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 101 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON