AMBIENT
UREKA

Bài tập 3 trang 101 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 101 sách GK Hóa lớp 11

Thế nào là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Liên kết đơn \((\sigma )\) là liên kết do một cặp electron chung tạo nên và được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử.

Liên kết đôi \((1 \pi; 1 \sigma )\) là liên kết do hai cặp electron chung tạo nên. Liên kết đôi gồm một liên kết xichma và một liên kết pi. Liên kết pi kém bền hơn liên kết xichma nên dễ bị đứt ra trong phản ứng hóa học. Liên kết đôi được biểu diễn bằng hai gạch nối song song giữa hai nguyên tử.

Liên kết đôi \((2 \pi; 1 \sigma )\)​ là liên kết do ba cặp electron chung tạo nên. Liên kết ba gồm hai liên kết pi và một liên kết xichma. Liên kết ba được biểu diễn bằng ba gạch nối song song giữa hai nguyên tử. 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 101 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON