YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.7 trang 32 SBT Hóa học 11

Bài tập 22.7 trang 32 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp khí A chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Lấy 1,12 lít A (đktc) đem đốt cháy hoàn toàn. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch NaOH (có dư). Sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 2,16 g và bình (2) tăng 7,48 g. Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm về thể tích của từng chất trong hỗn hợp A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.7

Đặt lượng CxHy là a mol, lượng Cx+1Hy+2 là b mol.

Ta có : a + b = 0,05 (1)

CxHy + (x +y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O

 a mol                     ax mol      ay/2 mol

Cx+1Hy+2  + (x +y/4 +1,5)O2 → (x + 1)CO2 + (y/2 +1)H2O

 b mol                                        b.(x + 1)        by/2 + b

Số mol CO2: ax + b(x + 1) = 0,170 (2)

Số mol H2O:  \(\frac{{ay + b(y + 2)}}{2} = 0,12\)

Từ (2) ta có (a + b)x + b = 0,170 ;

b = 0,170 - 0,0500x

b là số mol của một trong hai chất nên 0 < b < 0,0500.

Do đó 0 < 0,170 - 0,0500x < 0,0500 ⇒ 2,40 < x < 3,40 ⇒ x = 3.

⇒ b = 0,1700 - 0,0500.3 = 0,0200 ⇒ a = 0,0500 - 0,0200 = 0,0300 Thay giá trị của a và b vào (3) ta có :

0,03y + 0,02(y + 2) = 0 ⇒ y = 4.

Trả lời: C3H4 chiếm 60,0% thể tích hỗn hợp A.

C4H6 chiếm 40,0% thể tích hỗn hợp A.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.7 trang 32 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF