Hỏi đáp về Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (6 câu):

 • Trần Bảo Việt

  hợp chất hữu cơ thơm X có công thức tổng quát CxHyO2, bết Hchiếm 6.45%về khối lượng. khi cho cùng 1 số mol X tác dụng với Na và NaOH thì số mol H2 bay ra bằng số mol NaOH phản ứng, số đồng phân thỏa mãn:
  A,1 B,2   C,3  D,4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh

  cho e hỏi c4h6 có tất cả bao nhiêu công thức cấu tạo

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương

  đốt cháy m (g) 1 hợp chất A tạo ra CO2 và H2O có khối lượng lần lượt là 2,75m (g) và 2,25m (g).CTPT của A là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy

  Cho công thức phân tử hợp chất hữu cơ là CxHyOzNt. Chứng minh công thức tính độ bất bão hòa:

  \(k=\dfrac{2x+2-y+t}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien

  Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2 , phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

       A. 4                               B. 5                               C. 9                               D. 8

  Giúp em nhé!

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngovantai Tai

  Cho 5cm^3 CxHy ở thể khí với 30cm^3 O2 lấy dư vào khí nhiên kế .Sau khi bật tia lữa điện và làm lạnh, trong khí nhiên kế còn 20cm^3 mà 15cm^3 bị hấp thụ bởi KOH .Phần còn lại bị hấp thu bởi photpho.Lập công thức của hidrocacbon.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn