YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.5 trang 31 SBT Hóa học 11

Bài tập 22.5 trang 31 SBT Hóa học 11

Nhận xét nào dưới đây về hợp chất hữu cơ là đúng?

A. Mỗi công thức phân tử chỉ biểu thị một hợp chất hữu cơ.

B. Một công thức phân tử có thể đáp ứng với nhiều hợp chất hữu cơ.

C. Một công thức cấu tạo đều có thể ứng với nhiều hợp chất hữu cơ.

D. Công thức cấu tạo vừa cho biết thành phần vừa cho biết cấu tạo của hợp chất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.5

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.5 trang 31 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF