YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 101 SGK Hóa học 11

Giải bài 8 tr 101 sách GK Hóa lớp 11

Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol C2H5OH và propan-1-ol CH3CH2CH2OH tác dụng với natri (dư) thu được 1,12 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

a) Phương trình hóa học

2C2H5OH + 2Na → 2C2H3ONa + H2

2CH3 -CH2 -СН2 - ОН + 2Na → 2CH3 -CH2 -СН2 -ONa + H2

 b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất

-Theo 2 pthh ở phần a), số mol 2 chất là 2 x  = 0,100 (mol)

- Đặt số mol C2H5OH là xsố mol C3H7OH là 0,100 – x

 46,0x + 60,0.(0,100 - x) = 5,30 ⇒ x = 0,0500.

Vậy % khối lượng của C2H5OH:  x 100% = 43,4%

% khối lượng của C3H7OH: 56,6%.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 101 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON