YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.3 trang 31 SBT Hóa học 11

Bài tập 22.3 trang 31 SBT Hóa học 11

Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3?

A. CH3CH2OCH3

B. CH3CH2COOH

C. CH3COCH3

D. CH3CH2CH2OH

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.3

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.3 trang 31 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF