YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.6 trang 31 SBT Hóa học 11

Bài tập 22.6 trang 31 SBT Hóa học 11

Trong số 9 chất dưới đây, những chất nào là đồng đẳng của nhau? Những chất nào là đồng phân của nhau?

1. CH3CH2CH3

2. CH3CH2CH2Cl

3. CH3CH2CH2CH3

4. CH3CHClCH3

5. (CH3)2CHCH3

6. CH3CH2CH=CH2

7. CH3CH=CH2

8. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

9. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.6

Các chất đồng đẳng: (1) và (3); (1) và (5); (6) và (7); (7) và (9)

Các chất đồng phân: (2) và (4); (3) và (5); (5) và (6); (8) và (9)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.6 trang 31 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF